Thursday, October 17, 2013

13 tác giả nữ từng đoạt Nobel Văn học - VnExpress Giải Trí


Nadine Gordimer - nữ nhà văn Nam Phi - đoạt Nobel năm 1991. Những tiểu thuyết của bà bao gồm “A Guest of Honour”, “The Conservationist”, “July's People”, “The Pickup”, “None to Accompany Me” và “Get a Life”. Nghiên cứu sâu sát tình hình chính trị Nam Phi, những trang viết của Nadine Gordimer thể hiện những vấn đề phức tạp trên đất nước mình.

Gần Đây

Đọc Thêm

Gia Đình & Xã Hội

Giáo Dục

Câu lặc bộ

Mua Bán

Kinh Doanh

Làm Đẹp & Thời Trang

Blog kiến thức

Giải Trí

VietNam News